SEN TŘÍ STROMŮBylo nebylo, kdysi dávno na kopci rostly v lese tři stromy. Jednoho dne začaly vzrušeně diskutovat o tom, jaké jsou jejich sny a naděje.

První strom snil o tom, že se stane pokladnicí a bude naplněn drahými kameny, blyštivým zlatem a dalšími poklady. Druhý doufal, že z něj jednoho dne vyrobí obrovskou loď, která bude vozit mocné krále a princezny na jejich důležitých cestách. Třetí si přál vyrůst na kopci do výšky a síly. Aby když ho lidé uvidí pyšně a radostně ukazovat na nebesa, budou myslet na Boha, jenž ho vyživoval slunečním svitem a deštěm. V následujících letech se tyto tři stromy modlily, aby se jejich sny staly skutečností, až jednoho dne do lesa přišla skupina dřevorubců. Jeden z nich přistoupil k prvnímu stromu a řekl: "Tenhle strom vypadá silný. Ten určitě prodám truhláři." a začal ho kácet. První strom byl velmi šťastný, protože věděl, že truhlář z něj určitě udělá truhlici na poklady. Před druhým stromem se zastavil jiný dřevorubec a pronesl: "Tenhle strom vypadá silný. Ten určitě prodám loděnici." Druhý strom byl také velmi šťastný, protože věděl, že je na cestě stát se obrovskou lodí. Když dřevorubec přišel ke třetímu stromu, strom byl vyděšený. Věděl, že když ho pokácejí, jeho sen se nikdy nevyplní. Jeden z dřevorubců k němu přišel a řekl: "Nepotřebuji nic speciálního, tak si vezmu tenhle," a poté ho pokácel. Později z prvního stromu vyrobili jednoduché jesličky na seno. Druhý strom byl zpracován do podoby malé rybářské lodi a často naplňován umírajícími rybkami. Třetí byl nařezán na latě a naskládán na dřevorubcův dvorek. Mnoho let uplynulo a stromy již dávno zapomněli na všechny své sny. Jednou v noci bylo do jesliček vyrobených z prvního stromu položeno novorozeně. Bylo to obyčejné židovské dítě, ale létali a zpívali kolem něj andělé. V tomto posvátném světle si první strom uvědomil, že to miminko musí být vzácnější než všechny poklady světa.

O několik let později malá rybářská loďka vyrobená z druhého stromu doplula do Galilejského moře. Mladý muž nastoupil do loďky a pronesl slova pravdy a života k dychtivému davu. Loď poslouchala a poslouchala a věděla, že muž nese moudrost Krále všech králů.

Po pár letech byl ze třetího stromu vyroben kříž, který vztyčili na kopci. Bylo to znamení ostudy a bolesti. Třetí strom plakal v beznaději zatímco po něm stékala krev z rukou a nohou mladého muže, jenž na něm byl ukřižován. Avšak když uviděl hrobku, do níž mladého muže pohřbili, prázdnou díky jeho zmrtvýchvstání, třetí strom náhle pochopil, že byl vždy symbolem Boží lásky. Nespočet lidí ho považovalo za znamení spásy a štěstí, znamení nebes...


Potrava pro myšlenky: Obvykle nejsme schopni sami vidět, jak jsme se dostali tam, kde jsme, ani nevíme, co nás čeká v budoucnu. Když toto víme, přináší nám to možnost přijmout a ocenit věci, které k nám přicházejí. Jen se držme svého snu a poctivě k němu kráčejme, víme přeci, že to nejlepší přijde ve správný čas.

Co je vaším snem? Čeho jste chtěli dosáhnout, když jste byli mladší? Dosáhli jste toho, přibližujete se tomu?

Děkujeme za přečtení! Purelifepraha

0 comments

Recent Posts

See All