Jak odstranit z mysli plevel


Slavný zenový mistr byl již na konci svého života. Jeho žáci si sedli okolo něj a čekali, až jim poví tajemství života a vesmíru. Mistr seděl potichu se zavřenýma očima. Najednou se svých žáků zeptal: "Jak byste se zbavili plevele?" Žáci byli šokováni, nečekali, že se jich mistr zeptá na tak jednoduchou otázku.


Jeden žák odpověděl: "Vyryji všechen plevel rýčem!", mistr se usmál a pokýval hlavou.


Jiný žák řekl: "Můžeme plevel vypálit ohněm!", mistr se stále usmíval.


Třetí žák prohlásil: "Posypeme jej vápnem!", úsměv zůstával na mistrově tváři.


Čtvrtý žák odpověděl: "Jejich metody nebudou fungovat, protože v půdě zůstanou kořeny. Je nutné kořeny vykopat, abychom se zbavili plevele."


Když žáci domluvili, mistr pronesl: "Všichni jste přišli s dobrými odpověďmi. Zítra rozdělíme tuto půdu na několik dílů a každý z vás začne odstraňovat plevel svým vlastním způsobem. A za rok se tu všichni sejdeme."


Když rok uplynul, žáci se na místě opět sešli. Během roku vyzkoušeli všechny možné metody, ale nepodařilo se jim plevele zbavit, a tak svůj úkol brzo vzdali. Nyní se přijeli podívat, jakou metodu použil mistr.


Původní plevelnatá půda zenového mistra zmizela a byla nahrazena bohatou úrodou. A žáci ihned pochopili: začít na půdě pěstovat plodiny je nejlepším způsobem, jak se zbavit plevele.Potrava pro myšlenky:


Snažit se něčeho zbavit se zdá jako velmi těžký úkol. Můžeme chtít změnit špatný zvyk nebo zapomenout na něco, co nás trápí. Místo toho se pokusme pěstovat dobrý zvyk nebo si připomínat něco pozitivního a správného. Protože mysl je jako půda. Pokud v ní pěstujeme ctnosti, utrpení zmizí.


Máte nějaký svůj "plevel", který byste chtěli odstranit? A pěstujete své "plodiny"?


Děkujeme za přečtení!

Purelifepraha

0 comments

Recent Posts

See All