Jízda na oslovi


Bylo nebylo, před dávnými časy žil v odlehlé vesnici děda se svým vnukem, kteří měli příbuzné v hlavním městě. Slýchávali, že hlavní město je velmi rozsáhlé a rušné, a již dlouhou dobu se tam chystali vydat.

Jednoho dne se konečně rozhodli, že hlavní město navštíví. Sbalili si kufry, nasedli na svého osla a vyrazili.

Zanedlouho na cestě potkali kolemjdoucího. Když je uviděl, řekl: "Jak můžete oba jet na tak hubeném oslovi? To je nelidské!"

Dědovi to připadalo rozumné, tak slezl z osla a nechal vnuka, aby se vezl sám, zatímco děda šel po svých.

Pokračovali po cestě, když potkali dalšího kolemjdoucího, který se obrátil na vnuka: "Mladý muži, jak jsi neuctivý! Jak můžeš nechat svého dědečka jít pěšky a sám se vézt na oslovi?"

Vskutku, chlapec byl již teenager. Cítil se zahanben a ihned sesednul. Pomohl svému dědečkovi nasednout na osla a pokračovali v cestě.

Jak cesta ubíhala, spatřil je další kolemjdoucí a obrátil se k dědovi: "Pane, copak nemáte o mládež žádnou starost? Podívejte jak jste zdravý a silný. Jak můžete chlapce nechat jít po svých, zatímco se vezete?"

Opravdu, dědovi bylo jen něco málo přes 50 let. Když uslyšel, co říkal kolemjdoucí, zastyděl se a okamžitě z osla slezl. V tu chvíli byli již vnuk i dědeček poněkud zmatení, po tom co vyslechli tolik názorů během své cesty. Pomysleli si, že možná není vhodné, aby ani jeden z nich jel na oslovi, a tak se rozhodli, že půjdou oba pěšky vedle osla.

Po chvíli je uviděl další kolemjdoucí a zeptal se: "Odkud jdete?"

Děda odpověděl: "Ze vzdálené vesnice."

"Tak to jste už urazili dalekou cestu. A kam máte namířeno?"

Vnuk řekl: "Jdeme do hlavního města."

Když to kolemjdoucí uslyšel, vyprskl smíchy a řekl: "Blázni! Jít takovou dálku pěšky? Máte s sebou osla a přitom na něm nejedete. Haha, to je směšné."

Když si vnuk s dědečkem vyslechli výsměch kolemjdoucího, velice se rozzlobili. Na oslovi neměl jet jen jeden z nich, oba ani žádný z nich. Co tedy měli dělat? Po tom všem ztratili chuť jet do hlavního města. Ve vzteku se otočili a vrátili se zpět do vesnice.


Potrava pro myšlenky:


Udělali jsme první krok s jednoduchým nápadem a měli jsme dost štěstí, zdraví, času, peněz nebo pomoci rodiny a přátel. Avšak než jsme si vůbec stihli všimnout, že jsme se nedostali o moc blíže k našemu cíli, roky utekly a mnoho věci se změnilo. Je na čase, abychom se podívali zpět a zhodnotili dosavadní cestu.

Kde jsme teď a kam míříme? Pamatujeme si, proč jsme na začátku vyrazili? S čím jsme se po cestě setkali? Co jsme se na cestě naučili?


Děkujeme za přečtení!

Purelifepraha


0 comments

Recent Posts

See All