ČAS NA ZMĚNUChaplin jednou napsal báseň:


Moje srdce je jako tato tvář

Polovina bílá

Polovina stín

Mohu si vybrat nechat Tě vidět

Mohu trvat na tom, aby ses dále díval

Jako velký cirkus

To vás rozrušuje

Nahání strach


Kdo jsem? Přemýšleli jste o této otázce? Jaká je naše skutečná tvář?

Kvůli propuknutí koronaviry začnou lidé nosit masky, aby se chránili, ale nenosíme masky každý den? Jednu za druhou?


Ano, čtete to správně, lidé žijí pod maskami. Někdy je musíme měnit podle situace. Masky jsou s námi 24 hodin, bez ohledu na den a noc. Nosili jsme je tak dlouho, že zapomínáme, kdo skutečně jsme. Je podobné hrát každodenní role s těmito maskami, které pocházejí z různých identit, jako je být dcera, matka, otec, syn, manažer, politik, učitel, vnučka, tanečnice, kominík, hospodyně, kuchařka atd. Čím více profesí vytváříme, tím více masek máme.


Hledáme způsob, jak být skvělou matkou, dobrou hospodyní, učitelkou, kuchařkou současně, pak se ve snaze hrát dobře tyto role a plnit povinnosti ztratíme. Každá osoba má masku, někteří mohou mít více. Někteří muži se před návratem domů obvykle zdržují ve svém autě na parkovišti po dobu 10 minut; protože poté, co přijedou domů, budou muset být dobrým otcem, dobrým manželem nebo dobrým synem. Cítí, že těchto 10 minut na parkovišti je časem pro ně samotné, jejich uvolněným a skutečným já.Když se lidé cítí šťastní, obléknou si šťastnou masku; když se lidé cítí smutní, obléknou si smutnou masku; když se lidé zlobí, obléknou si naštvanou masku. Poté lidé začnou tyto masky nazývat emocemi a postavami. Kdo se však skrývá pod maskami? Kdo jsem? Kdo jsem já?


Každá země má také své masky, systémy a představení. Někteří lidé je chválí; někteří je kritizují, jiní mezi sebou válčí. Dokážeme si představit svět bez masek? Pokud je někdo omylem sundá, může to být divné. Kam naše skutečné já odešlo? Kdo jsme a proč jsme přišli na planetu Zemi? Koronavirus se šíří tak rychle, ale můžeme odstranit masky a odpovědět na tyto otázky tak rychle, jak se koronavirus šíří?


Skutečné já je jako perla pokrytá prachy, které odkazují na naše masky, včetně emocí, postav, identit atd. Pokud žijeme jako naše „pravá tvář / já“, nikdo nedovolí to, co se nyní děje ve světě, jako jsou například konflikty, pandemie, kradení, lhaní, podvádění, zabíjení, odlesňování a znečištění oceánů, což může být další důvod k ochraně sebe tím, že nosíme další masku. Život bez masek bude skutečný a pravdivý svět, pouze pravdy a důvěry, nebudou existovat žádné hry, žádné podezření, žádné hrozby, žádné války, žádné hrané show atd. Všechny iluze vytvořené maskami a identitami přestanou a ostatní uvidí své vlastní skutečné životní zkušenosti s čistotou a jasností.


Rok 2020, nový rok, je čas zpomalit a přemýšlet o tom, kdo jsme; naučit se, jak dosáhnout rovnováhy mezi materiálním vývojem a duchovním povýšením; respektovat přírodu, nás, ostatní lidi a všechny živé bytosti. Je čas se probudit a vrátit se zpět k jednotě. S radostným přijetím všeho a každé bytosti je člověk o krok blíže k pochopení pravdy a návratu k pravému já.


"Každý nemůže vidět pravdu, ale každý může být pravda."

Řekl Franz Kafka

Existují pravdy utrpení a pravdy radosti. Buďme pravdou radosti a buďme skutečným já. Buďme dobrými a laskavými příklady pro lidi kolem nás, začnou se také měnit, dříve nebo později.Je tu jeden pěkný a inspirativní příběh:


Kdysi dávno byl důstojník, který měl doprovodit zločince - mnicha do vězení z jednoho města do druhého.

Než odešel, jeho nadřízený na něj naléhal: „Existují čtyři důležité věci, které nesmíte ztratit, a nezapomeňte je každý den zkontrolovat. První je zavazadlo, druhý je oficiální důkaz o zločinu, třetí je mnich a čtvrtý jste vy sám. “


Cesta byla dlouhá, ale důstojník byl velmi zodpovědný. Cestou kontroloval přítomnost těchto čtyř věcí ráno vždy před odjezdem:

Zavazadlo, přítomno.

Důkaz o zločinu, přítomný.

Mnich, přítomen.

Já, přítomen.

Zatímco všechno kontroloval, mnich ho pozoroval. Den co den chodili spolu cestou; starali se o sebe, jako by byli přátelé. Jednoho dne, po silném dešti, měli hlad, šli do hostince a plánovali tam zůstat na noc.


Mnich věděl, že se blíží k věznění, měl chytrý nápad, který mu mohl pomoci uniknout.

Mnich pak řekl důstojníkovi: “Jsem mnich. Nemůžu jíst maso a pít alkohol, ale vy se musíte o sebe postarat dobře. Dnes je zima, proč nepijete nějaký alkohol na zahřátí?“


Důstojník souhlasil, začal pít alkohol jeden za druhým. Pomalu ztrácel nad sebou kontrolu. Byl opilý a začal usínat. Mnich viděl, že se blíží šance na útěk; vzal důstojníkovi klíč a sundal si pouta na rukou a nohou. Potom vzal břitvu; oholil důstojníkovi hlavu; sundal důstojnické šaty a převlékl důstojníka. Než utekl, nasadil důstojníkovi pouta na nohy.


Další den, když se důstojník probudil, chtěl zkontrolovat čtyři věci jako obvykle. Dotkl se zavazadla: zavazadlo je tady;

Viděl, že na stole je důkaz o zločinu: důkaz o zločinu je tady;

Rozhlédl se, kde je mnich? Najednou byl nervózní. Ale když se dotkl své hlav, byla holohlavá, jeho srdce se uklidnilo, věděl, že „mnich“ je stále přítomen. Pak si znovu pomyslel, takže teď když je mnich tady, kde jsem já? Zjistil, že nemohl najít sebe, že se ztratil.


Kdo jsme? Jsme mnichem nebo důstojníkem? Neztratili jsme se také?


Děkujeme za přečtení.

Více informací o čisté stravě najdete v dalších článcích zde.


Purelifepraha


0 comments

Recent Posts

See All